1949-2009

Новини > 1949-2009


29.07.2009

3 нагоди 60-лiпя ланки вiдбиванки УСК-у-Ню-Йорк, приятелi звернулися до мене, щоби написати дещо про першi роки ланки вiбиванки УСК-у та змагунiв,що її творили. 3 приемнiстю пишу про цей, мiй улюблений спорт та про час найбiльшого розквiту вiдбиванки нашого клюбу, УСК-у Ню-Йорк, (1949-1954р.).

Коли в наслiдок Boєнної хуртовини, iнстинкт самозбереження загнав Bcix нас на захiд, ми опинилися в таборах перемiщених осiб в Нiмеччинi. Тут ми не тiльки зберiгали любов до нашого краю, але теж нашi традиції, культурнi надбання та спорт. В таборах творилися спортовi товариства, де молодь активно вправляла спорт пiд опiкою наших чiльних змагунiв та ентузiястiв спорту. Я дiлив свiй вiльний вiд науки час мiж Пластом i спортом. Влаштовувалися мiжтаборовi чи мiжклюбовi змагання вiдбиванки, футболу, кошiвки, легкоатлетики та iнших дiлянок спорту. Вiдбувалися теж крайовi змагання та олiмпiяда перемiщених осiб рiзних нацiональностеЙ. Пiсля одних змагань Moєї пластової вiдбиванкової команди з Левами, у Мiпенвальдi, мене обрано до Української збiрної команди вiдбиванки на цю олiмпiяду. Meні, 18-лiтньому юнаковi це була велика честь. Олiмпiяда перемiщених осiб була дуже популярна, а нашi футбольнi та вiдбиванковi збiрнi вийшли переможцями. Це все скрiплювало в нас спортовi вмiння, та коли настав час виiзду за океан (1949-1950р.), ми винесли їx на нашi нові мiсця поселення.

Тут, в Ню-Йорку, з весною 1949р.у вiльний вiд науки чи працi час, ми знову починаемо завзято вправляти вiдбиванку та створили ланку вiдбиванки при Українському Спортовому Клюбi, який вже існував з 1947го року (ланка футболу). Наша команда вiдбиванки складалася тодi iз слiдуючих змагунiв Володимир та Irop Сохани, Роман Гринiшак (Циган), Тарас Гунчак i Володимир Мручкевич (Bci УСК, Ляндсгут) , Лев Вербицький (Леви, Мiпенвальд), Роман Павлюк (Орлик, Бертхесrаден), Любомир Осадца (Днiпро, БаЙроЙт). Деколи з нами виступали ще нашi заслуженi вiбдиванкарi, як Володимир Баранецький (YCCK-Мiнхен), Юрiй Городиловський (Сiч-Рерrенсбурr) та Теодор Ступницький (ЛевМiпенвальд). Починаемо з внутрiшно-клюбових турнірів, як теж товариських змагань iз iншими українськими клюбами як УСК-Нюарк, Тризуб-Фiлядельфiя, Бiлорусы{ий Спортовий Клюб Німан-Савт Рівер, Пласт-Пасейк, а опiсля Чорноморська Сiч-Нюарк, Беркут-Перт Амбой, Бриджпорт, Честер та Ютiка. Орrанiзуемо теж турнiри вiдбиванки на українських оселях, фестивалях та в спортових залях Ню-Йорку, Нюарку, Фiлядельфії, Савт Рівер i iнших.

Твориться при УСКу теж жiноча ланка вiдбиванки. Жiноча команда мала rapHi успiхи. Змагалися в той час лише чотири команди, а саме УСК-Ню-Йорк , УСК-Нюарк, Тризуб-Фiлядельфiя та Пласт-Пассейк. Першу жiночу команду УСКу творили змагунки Д. Гентиш, х. Шлемкевич, о. Ляхович, С. Лютак, Л. Декайло, С. Дорош i В. Кальницька.

Мужеська команда впродовж цих перших пятьох років в змаганнях i турнірах українських команд була неперевершена. Ми творили теж основу репрезентативної збiрної,яка виступала на змаганнях з американськими командами за чемпiйонат схiдних стейтiв ЗСА . Команда теж була переможцем українських спортових турнірів, що вiдбувалися пiдчас фестивалiв у Канаді.

В 3СА ми гідно репрезентували українцiв у вiдкритих американських турнірах за чемпiонаті схiдних стейтiв, що вiдбувалися по бiльших містах східного побережжа часто здобуваючи одно з перших пятьох мiсць серед пересiчно 25 команд-учасникiв. В 1953 та 1954 роках ми здобули чемпiонат Метрополітальної Відбиванкової Лirи Ню-Йорку. До змагань в американських турнірах в команді виступали теж Irop Заяць-Тризуб та Григорiй Арцюшенко-Німан, з менажерами Романом Лисняком, та Богданом Гайдучком. В пiзнiйших роках склад нашої команди доповнювали змагуни: Орест Наливайко, Роман Вiтюк, Михайло Мочула, Irop Ольшанiвський та iншi.

Пiд час гри в нас завжди домiнувала товариська-братерська атмосфера, що побiч технiчного вмiння причинялося до наших успiхiв.

Пiсля цих пятьох років наступає сповiльнення iнтензивної активности нашої команди. Левко Вербицький внаслiдок пошкодження колiна був змушений обмежити свою участь, Любко Осадца виїхав до Арiзони, а відтак до Калiфорнії, Тарас Гунчак вiдiйшов вiдбути свою службу в армії, Роман (Вельо) Павлюк концентрувався бiльше на футболi а Роман Гринiшак (Циган) продовжував змагатися в команді. Я теж продовжував змагатися та почав тренувати молоду пластову команду вiдбиванки.

Все ж таки бажання грати вiдбиванку на високому piBHi перемагає i я старався створити таку можливiсть. В oceнi 1958го року разом з iнж. Мироном Лепкалюком, зорrанiзували репрезентативну команду вiдбиванки пiд назвою Укра'їнський Вiдбиванковий Клюб "Плай" (New York Ukrainians), щоби грати в мiжстейтових чемпiонатах сходу та центральних стейтiв ЗСА i вкiнцi за чемпiонат ЗСА. В командi змагалися iнтернацiональнi змагуни , бувшi члени збiрної Югославiї, Гаврило Будишин та Юлько Йост. Iншi змагуни - це: I.CoxaH (капiтан), Богдан Трешньовський, Irop Заяць, Роман Гринiшак та Влодко Кутан. За короткий час свойого iснування (два роки на мiжстейтовiй apeнi), "Плай" був переможцем 2Зох турнірів за чампiонату схiдних та центральних стейтiв та здобув чемпiонат Канади (Торонто-листопад 1959р). Одною з перших наших перемог була на турнірі в Балтiморськiй Арморі (грудень,1958р). Команда змагалася двiчi за чемпiонат ЗСА, в Дi-Мойн, Айова (1960р.) та в Далас, Тексас (1961р). В обох цих чемпiонатах "Плай" (New York Ukrainians) здобув четрверте мiсце. Ще сьогоднi в домi УСКу побiч трофеїв i чаш здобутих УСК-ом в 1949-1955роках, зберiгаються теж трофеї здобутi "Плаєм", в якому змагалися змагуни УСК-у. Цей нарис присвячений моїм друзям спiвзмагунам УСК-iвцям, разом з якими я мав нагоду та приємність змагатися.

Irop Сохан

 

На Фото

УСК-НЮ-ЙОРК (1949): Irop Сохан, Лев Вербицький,Любомир Осадца, Володимир Мручкевич,Тарас Гунчак, Роман Гринiшак УВК "ПЛАЙ" НЮ-ЙОРК(1959):

1ший ряд: Ганс Шаль, Irop Сохан (капiтан), Влодко Кутан, Андрiй Волков

2гий ряд: Мирон Лепкалюк, Богдан Трешневський,Гаврило Будишин, Дан Вiльсон , Юлько Йост, Юрiй Фец.


назад© «Червона калина». Всi права застережено.